Egzamin kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna oprócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać też test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje niemal na doskonaleniu umiejętności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje natomiast mówienia, w tak wysokim stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto teoretyczna, kompletnie nieprzydatna za granicą, jednak stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do osobnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić zręczność czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zręczność pisania to może się wydarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie zapisać co zauważa na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie uzupełniające umieszczone w poleceniu do zadania.