Egzamin kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna oprócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać również egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się nieomal na doskonaleniu umiejętności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak wysokim stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto akademicka, absolutnie nieprzydatna za granicą, jednak stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do osobnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić sztukę czytania ze zrozumieniem. Na starcie odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a później zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o umiejętność pisania to może się przydarzyć opis obrazka. Uczeń ma wówczas za zadanie napisać co zauważa na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.