Gramatyka

Zasadniczym składnikiem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymaga od uczącego się opanowania hipotez i wykonywania stosownych zadań, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim poziomie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna opierać się zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i surowym ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza systematycznego ćwiczenia opanowanego materiału z segmentu gramatyki i używaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w czasie wypowiedzi ustnej albo pisemnej. Gramatyka to dział dosyć obszerny, w który wliczają się przede wszystkim konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, czy też sprawiające trudności frazesy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, w zależności od kontekstu i są ciężkie do zapamiętania. Są także wyrażenia o bardzo siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez większych problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.