Gramatyka

Zasadniczym komponentem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od studiującego opanowania hipotez i wykonywania sposobnych zadań, dzięki którym będzie mógł przetestować na jakim szczeblu jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna bazować zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich umiejętności i niepobłażliwym analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymaga od ucznia metodycznego powtarzania opanowanego materiału z działu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w ciągu wypowiedzi ustnej bądź pisemnej. Gramatyka to dział dosyć rozległy, w który wliczają się przede wszystkim konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, oraz powodujące trudności truizmy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one wiele znaczeń, w zależności od kontekstu i są ciężkie do zapamiętania. Są także wyrażenia o niezwykle siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez wielkich problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.