Katastrofy ekologiczne

Katastrofy ekologiczne niosą za sobą katastrofalne efekty nie tylko z powodu skażenia czy zmarnienia otoczenia naturalnego w określonym rejonie, ale także na skutek zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia poprzez ludzi żyjących w rejonie dotkniętych katastrofą ekologiczną. Jeżeli ludzie ci nie posiadają ubezpieczenia, trudno będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający ubezpieczenia zdrowotne a także zabezpieczenia na lokal, będą mieli większe szanse. Ostatnio mają miejsce klęski ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa tutaj o awariach w elektrowniach jądrowych między innymi na terenie Niemiec. Nie prowadzą do zniszczeń na skalę kraju, czy świata, jednakże powodują, iż osoby rezydujące w regionie chorują na chorobę popromienną. poniekąd nie ma sensu walczyć o odszkodowanie, bowiem odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię nuklearną. Nieprawidłowość jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. Na razie w wielu częściach globu jest ona zatruwana przez ścieki z fabryk. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do odszkodowań, ponieważ siłą rzeczy odpowiedzialność za taką sytuację ponosi manufaktura.
Korzystałem z: