Katastrofy kolejowe

Katastrofy kolejowe zdarzają się częściej niż katastrofy powietrzne, aczkolwiek z powodu nich cierpi mniej osób. Przydarzają się jednak ofiary śmiertelne. Tak jak w przypadku tragedii powietrznych brak ubezpieczenia przynosi poważne kłopoty. Ubezpieczenia na życie Polacy w większości posiadają w PZU, dodatkowo dochodzą również ubezpieczenia na dom, ale nie są tak znane. Osoba poszkodowana w katastrofie kolejowej albo jej familia, otrzymuje z tytułu umowy zabezpieczenia nie uzyska odszkodowania, lecz świadczenie w postaci sumy pieniężnej lub renty. Renta jest przypisywana wówczas, kiedy poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć się jakiejkolwiek pracy, z względu bezwzględnego uszczerbku na zdrowiu, który został spowodowany katastrofą kolejową. Osoba poszkodowana może również walczyć o odszkodowanie z firmą przewozową, jeżeli pozostaje ona obciążona odpowiedzialnością za katastrofę kolejową. Wówczas ma osiągalne możliwości na uzyskanie odszkodowania. W przypadku śmierci postaci, jej familia ma prawo do walki o odszkodowanie pośmiertne, lecz też tylko wówczas, kiedy odpowiedzialność za wypadek spadnie na przewoźnika.
Wykorzystane źródła: