Klęski żywiołowe

Katastrofy żywiołowe prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń i straty mienia. Niemniej jednak w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze wspomogą, tym, którzy utracili własne majątki. Ponadto przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są potrzebne, ale nie zawsze pełnią swoją rolę. Jak zatem zapobiec utracie mienia wskutek klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek nigdy nie zwyciężył z naturą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednakże społeczeństwo działając w porozumieniu z rządem może zdziałać istotnie dużo. Wówczas nawet mimo braku zabezpieczenia, zapobiegnie się wielu zniszczeniom, nie tylko spowodowanym poprzez powódź, jak również przez śnieżyce, susze, i tym podobnie.

Wskazane jest zadbać o zabezpieczenie majątkowe, które mogą dotyczyć mienia bądź odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia tyczy się miedzy innymi budynków, mienia przenośnego , oraz innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie ważne. Wówczas za szkody popełnione przez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład zabezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu