Kurs językowy

Kurs językowy jest kosztowny, ale dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie prostsza i postępuje szybciej, no chyba, iż uczestnik nie poświęca wystarczająco wiele czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania kluczowych zdolności lingwistycznych i poszerzenia zapasu słownictwa. Na kursie językowym istotnie na takie zręczności kładzie się akcent. Na kursie lingwistycznym nauka angielskiego odbywa się w grupach niedużych, dzięki temu nauczyciel może poświęcić słuchaczowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze wyniki. Kursy językowe są wybierane poprzez uczniów niezwykle często. Niektóre kursy lingwistyczne przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podstawy języka angielskiego. Inne z drugiej strony powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są również takie, które wchodzą w materiał od pułapu A1 do stopnia C2, a więc od początkującego, do zaawansowanego. Pomimo tego w kursach tego gatunku większy nacisk kładzie się na gramatykę i słownictwo a także mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.