Kurs językowy

Kurs językowy jest kosztowny, ale dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie łatwiejsza i postępuje prędzej, no chyba, iż uczestnik nie poświęca wystarczająco dużo czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania ważnych umiejętności lingwistycznych i poszerzenia zapasu słownictwa. Na kursie językowym jak najbardziej na takie zręczności kładzie się akcent. Na kursie językowym nauka angielskiego odbywa się w grupach niedużych, z tego powodu profesor może poświęcić słuchaczowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze wyniki. Kursy językowe są wybierane przez uczniów dosyć często. Niektóre kursy lingwistyczne przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podwaliny języka angielskiego. Inne zaś powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są również takie, które wchodzą w materiał od pułapu A1 do pułapu C2, a więc od początkującego, do zaawansowanego. Niemniej jednak w kursach tego gatunku większy nacisk kładzie się na gramatykę i słownictwo czy też mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.