Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku zabezpieczenia zdrowotnego, czy też ubezpieczenia innego typu, są mniejsze szanse na pozyskanie odszkodowania. Sytuację może ocalić jedynie dobry jurysta. Ubezpieczenia są ważne i chociaż zwykle drogie, nie należy z nich rezygnować. Istnieją różne typy odszkodowań, a ich klasyfikacje dokonuje się zważywszy na odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru formy. Poszkodowany może między innymi zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim zaszło do wypadku, kiedy to w ogóle możliwe. Taka forma odszkodowania odnosi się nade wszystko niedużych szkód i jest w większości wypadków wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Poza tym osoba poszkodowana ma także prawo do kompensaty pieniężnej. Z zasady pokrywają straty doświadczone przez poszkodowanego, ale także korzyści, poniechane w toku szkody. W dziedzinie prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak dotyczy raczej stosunków między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: