Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku zabezpieczenia zdrowotnego, czy też zabezpieczenia innego typu, są mniejsze szanse na osiągnięcie odszkodowania. Sytuację może uratować tylko dobry jurysta. Ubezpieczenia są istotne i choć zwykle kosztowne, nie należy z nich rezygnować. Istnieją różne rodzaje zadośćuczynień, a ich klasyfikacje dokonuje się z uwagi na odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru odmiany. Poszkodowany może między innymi zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim doszło do wypadku, gdy to w ogóle osiągalne. Taka forma odszkodowania odnosi się w zasadzie niedużych szkód i jest zwyczajowo wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Z drugiej strony osoba poszkodowana ma także prawo do rekompensaty pieniężnej. Z reguły pokrywają straty doświadczone poprzez poszkodowanego, jak również korzyści, poniechane w toku szkody. W dziedzinie prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak dotyczy raczej stosunków między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: