Podstawowe umiejętności językowe

Do ważnych zręczności językowych, które są powtarzane na każdej lekcji języka angielskiego, nadzorowane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego bazuje naturalnie na tych zręcznościach. Nie wyobrażam sobie, żeby nauka angielskiego nie obejmowała słuchania, jak i pisania, o mówieniu i odczytywaniu nie wspominając. Ich opanowanie zapewni słuchaczowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej satysfakcjonującym, ale także przyzwoli na zdanie matury. Należy jednakże uwzględniać, iż nauka angielskiego to również znajomość słownictwa i popularnych frazesów. Bez opanowania istotnych zdolności językowych nauka angielskiego jest dotkliwa. Jest to dowód potwierdzony wieloma uczniami, którzy nie dostali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy potrafili zużytkować języka angielskiego praktycznie, więc będzie on w rzeczy samej zbędny. Zasadnicze jest, żeby nauczyciel kładł wielki nacisk na polepszanie wzmiankowanych zdolności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu