Tragedie ekologiczne

Tragedie ekologiczne niosą za sobą katastrofalne efekty nie tylko wskutek skażenia czy zniszczenia otoczenia naturalnego w określonym rejonie, jak również na skutek zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia poprzez ludzi egzystujących w rejonie dotkniętych tragedią ekologiczną. Jeżeli ludzie ci nie mają ubezpieczenia, trudno będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający ubezpieczenia zdrowotne jak i zabezpieczenia na dom, będą mieli większe szanse. Ostatnimi czasy mają miejsce klęski ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa w tym miejscu o awariach w elektrowniach jądrowych przykładowo na terenie Niemiec. Nie kierują do zniszczeń na skalę kraju, czy świata, jednak powodują, że osoby rezydujące w regionie chorują na chorobę popromienną. nieomal jest bez sensu walczyć o odszkodowanie, gdyż odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię jądrową. Awaria jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. Na razie w wielu częściach globu jest ona skażana przez ścieki z fabryk. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do odszkodowań, gdyż siłą rzeczy odpowiedzialność za taką sytuację ponosi fabryka.
Korzystałem z: