Tragedie żywiołowe

Klęski żywiołowe prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń i utraty mienia. Pomimo tego w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze pomogą, tym, którzy utracili swoje majątki. Poza tym przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są ważne, ale nie zawsze pełnią swoją rolę. Jak więc zapobiec utracie mienia na skutek klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek przenigdy nie wygrał z przyrodą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednakże społeczeństwo funkcjonując w porozumieniu z rządem może ugrać naprawdę sporo. Wtedy nawet mimo braku ubezpieczenia, powstrzyma się wielu zniszczeniom, nie tylko spowodowanym poprzez powódź, ale także poprzez zamiecie, susze, itd..

Należałoby zadbać o zabezpieczenie majątkowe, które mogą tyczyć się mienia bądź odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia odnosi się miedzy innymi obiektów, mienia ruchomego, oraz innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie istotne. Wówczas za szkody popełnione poprzez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład ubezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu