Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu złego działania narzędzi bądź nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje poniesie pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z głównych obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy najczęściej mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a dokładniej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się dla przykładu uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników słynne jest też zabezpieczenie na dożycie, czyli takie, które pozwala na wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, o ile osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego typu umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Towarzystwo ma obowiązek oddania wpłaconych poprzez osobę składek, jeżeli umrze w ciągu trwania terminu zabezpieczenia. Nieraz okres taki mija, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.