Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu niewłaściwego funkcjonowania urządzeń albo nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje zazna pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z nadrzędnych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy zwyczajowo mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a szczegółowiej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kategoryzuje się m.in. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników słynne jest także zabezpieczenie na dożycie, czyli takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy poprzez ubezpieczyciela, o ile osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia zabezpieczenia. Tego gatunku umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Towarzystwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych przez osobę składek, jeżeli umrze podczas trwania terminu zabezpieczenia. Często okres taki przemija, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.